S.S. Mandalya Körfezi Akbük Köyü Çam Koru Sahil Sitesi Konut Yapı Kooperatifi Ortak ve Üyelerinin Dikkatine;

S.S. Mandalya Körfezi Akbük Köyü Çam Koru Sahil Sitesi

Konut Yapı Kooperatifi

Ortak ve Üyelerinin Dikkatine;

            Son zamanlarda kooperatif dahilinde bulunan taşınmaz ve eklentilerinde izinsiz gerçekleştirilen tadilat ve köklü değişiklikler gözlemlenmiş, yönetim kurulunca hukuki görüş talebinde bulunulmuştur. Hukuki görüş doğrultusunda kooperatif üyelerine aşağıdaki hususların hatırlatılması önem arz etmektedir.

  • Kooperatif üyelerinin taşınmazlarda gerçekleştirdiği bakım, onarım ve tadilatlar yapının hüviyetini bozmamak şartıyla; ortak alan ile komşu taşınmazların sınırlarını gözeterek yapılmalıdır. Ortak alanlarda yapılacak her türlü onarım ve tadilatta yönetim kurulunca tespit edilecek esaslara göre hareket edilmesi zorunludur.  
  • Taşınmazların bakım, onarım ve tadilat işlemleri sırasında mimari bütünlüğün bozulmamasına, görüntü kirliliği oluşturmamasına, birbirine aykırılık bulunmamasına ve benzer mahiyette olmasına dikkat edilmelidir.
  • Belirlenmiş olan kapalı alan, balkon, bahçe ve sınırların kullanımında genel kurul kararı alınmadan ve ilgili kanunlarda belirtilmiş hususlar gözetilmeden hareket edilmesi halinde cezai müeyyidelerle karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır.
  • Aykırı ve izinsiz yapılaşma şeklinde geçekleştirilecek faaliyetler şikayete tabi olmaksızın resen incelenerek, TCK madde 184 İmar Kirliliği’ kapsamında ‘bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’  ve söz konusu işlemin iptali sağlanır. Ayrıca diğer karşı gelinen kanun maddelerince işlem yapılarak cezai müeyyideye maruz kalınacaktır. Kooperatif tüzel kişiliğinin temsilcisi olarak, kooperatif yönetiminin kooperatif dahilinde gerçekleştirilen usulsüz işlemleri hatırlatma yükümlülüğü de bulunmaktadır.
  • Taşınmazlarda gerçekleştirilen usulsüz ve izinsiz işlemler neticesinde sadece cezai müeyyideler değil, aynı zamanda eski hale getirme zorunluluğu da doğacaktır.
  • Üyelerimiz tarafından gerçekleştirilecek bakım, onarım ve tadilat işlerinde açıklanan hususlara dikkat edilmesi, komşu taşınmaz sınırı ve ortak alan sınırları gözetilerek hareket edilmesi yaşanacak herhangi bir mağduriyetin önüne geçecektir. 

 Yukarıda belirtilen hususları; gerçekleştirilecek olan bakım, onarım ve tadilatlarda gerekli hassasiyeti gösterilerek herhangi bir cezai müeyyideye maruz kalınmamasını açısından siz değerli üyelerimize bildiririz.

YÖNETİM