Gerçekleştirdiğimiz Arsa Alımları

Yönetim olarak bu dönem içinde gerçekleştirdiğimiz arsa alımlarının tapularını albüm şeklinde incelemenize sunuyoruz.
Albüm kapağına ve adına tıklayarak tapuları görebilirsiniz.