GENEL KURULLARIN ERTELENMESİ

S.S. Mandalya Körfezi Akbük Köyü Çam Koru Sahil Sitesi Konut Yapı Kooperatifi

Ortak ve Üyelerinin Dikkatine;

Bilindiği üzere 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun Genel Kurul Şekli başlıklı 45.maddesine göre olağan toplantının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarihinde 81 İl Valiliğine göndermiş olduğu ‘Coronavirüs Tedbirleri Konulu Ek Genelge’ ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf vb. ) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenmiştir. Sitelerin ve kooperatiflerin genel kurul toplantıları yayınlanan genelge kapsamında ertelenmesi gereken faaliyetler arasında yer almaktadır.

Kooperatif yönetim kurulları tarafından, toplum sağlığının korunması ve virüsün yayılmasına engel olunması amacı ile genellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda gerçekleştirilen olağan yıllık genel kurul toplantılarını, gündem daha önceden üyelere posta ile gönderilmiş olsa dahi mesaj ve sair yollar ile kooperatif ortaklarına ulaşılarak daha sonraki bir tarihe ertelenmesi gerekmektedir.

Genel kurul toplantılarının ertelenmesi yönetimsel faaliyetlerin yürütülmesine engel teşkil etmemektedir. Ortaklara ve bağımsız bölüm maliklerine ek borçlandırıcı işlemler dışında fatura, ücret, sigorta ve vergi gibi düzenli ödemelerini gerçekleştirmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

İçişleri Bakanlığı söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlıklar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde, ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığı meydan verilmemesini talep etmiştir.

Küresel salgının kontrol altına alındığı yönünde resmi açıklama yapılıncaya kadar site ve kooperatif yöneticilerinin genelge kapsamında hareket etmeleri toplum sağlığı acısından önemli olup aynı zamanda da yasal bir zorunluluktur.

Bu zorunluluklar kapsamındakooperatif faaliyetlerinin devam eden masraflarının karşılanması ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması için aidat tutarı önceki dönem ile aynı kalacak şekilde(150TL) kararlaştırılmıştır. Aidatlarını düzenli ve zamanında ödeyen üyelerimize teşekkür eder, birikmiş aidat borcu bulunan üyelerimizin de bakiye borçlarını en kısa zamanda kapatmalarını temenni ederiz.

 Yukarıda belirtilen nedenlerle genel kurulun uygun görülecek ileri bir tarihte yapılacağını ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yönetimsel faaliyetlerin devam ettirileceğini siz değerli üyelerimize bildirir , sağlıklı günler dileriz.