S.S. Mandalya Körfezi Akbük Köyü Çam Koru Sahil Sitesi Konut Yapı Kooperatifi Ortak ve Üyelerinin Dikkatine;

S.S. Mandalya Körfezi Akbük Köyü Çam Koru Sahil Sitesi

Konut Yapı Kooperatifi

Ortak ve Üyelerinin Dikkatine;

            Son zamanlarda kooperatif dahilinde bulunan taşınmaz ve eklentilerinde izinsiz gerçekleştirilen tadilat ve köklü değişiklikler gözlemlenmiş, yönetim kurulunca hukuki görüş talebinde bulunulmuştur. Hukuki görüş doğrultusunda kooperatif üyelerine aşağıdaki hususların hatırlatılması önem arz etmektedir.

  • Kooperatif üyelerinin taşınmazlarda gerçekleştirdiği bakım, onarım ve tadilatlar yapının hüviyetini bozmamak şartıyla; ortak alan ile komşu taşınmazların sınırlarını gözeterek yapılmalıdır. Ortak alanlarda yapılacak her türlü onarım ve tadilatta yönetim kurulunca tespit edilecek esaslara göre hareket edilmesi zorunludur.  
  • Taşınmazların bakım, onarım ve tadilat işlemleri sırasında mimari bütünlüğün bozulmamasına, görüntü kirliliği oluşturmamasına, birbirine aykırılık bulunmamasına ve benzer mahiyette olmasına dikkat edilmelidir.
  • Belirlenmiş olan kapalı alan, balkon, bahçe ve sınırların kullanımında genel kurul kararı alınmadan ve ilgili kanunlarda belirtilmiş hususlar gözetilmeden hareket edilmesi halinde cezai müeyyidelerle karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır.
  • Aykırı ve izinsiz yapılaşma şeklinde geçekleştirilecek faaliyetler şikayete tabi olmaksızın resen incelenerek, TCK madde 184 İmar Kirliliği’ kapsamında ‘bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’  ve söz konusu işlemin iptali sağlanır. Ayrıca diğer karşı gelinen kanun maddelerince işlem yapılarak cezai müeyyideye maruz kalınacaktır. Kooperatif tüzel kişiliğinin temsilcisi olarak, kooperatif yönetiminin kooperatif dahilinde gerçekleştirilen usulsüz işlemleri hatırlatma yükümlülüğü de bulunmaktadır.
  • Taşınmazlarda gerçekleştirilen usulsüz ve izinsiz işlemler neticesinde sadece cezai müeyyideler değil, aynı zamanda eski hale getirme zorunluluğu da doğacaktır.
  • Üyelerimiz tarafından gerçekleştirilecek bakım, onarım ve tadilat işlerinde açıklanan hususlara dikkat edilmesi, komşu taşınmaz sınırı ve ortak alan sınırları gözetilerek hareket edilmesi yaşanacak herhangi bir mağduriyetin önüne geçecektir. 

 Yukarıda belirtilen hususları; gerçekleştirilecek olan bakım, onarım ve tadilatlarda gerekli hassasiyeti gösterilerek herhangi bir cezai müeyyideye maruz kalınmamasını açısından siz değerli üyelerimize bildiririz.

YÖNETİM    

Genel kategorisine gönderildi

Engelliler Haftası

10 -16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI

10 – 16 Mayıs Engelliler haftası diye anıyoruz. Peki neden onları Toplumdan ayrıştırıyoruz?

Kimileri onları toplumdan ayrıştırmıyoruz der. Peki o zaman şöyle denilsin “ İnsanlar Haftası” Öyle bir şey olsa nasıl da gülerdi değimli zaten insanlar uzuvlarım yerinde diye seviniyor. Bir kolu ağrısa “ Ay kolsuz mu kalacağım “ diyor. Peki özel ihtiyaçlı insanlar ne yapsın. Neden onları görünce dalga geçiyoruz veya onlardan kaçıyoruz. Toplumdaki özel ihtiyaçlı insanların günahları neydi de bazı insanlar dalga geçiyor. Bir down sendromlu bireyden merhaba sözünü duymak o meleğin ailesi için büyük mutluluktur. Bir Serelbral palsi li ( Beyin felçli ) çocuğun  yada bireyin ayakta durabilmesi , iki adım atabilmesi  o meleğin ailesi için dünyalara bedeldir.bu gibi bir çok örnek sayabiliriz aslında önemli olan toplumdaki ÖZEL İHTİYAÇLI MELEKLERE SAYGI DUYMAK VE DIŞLAMAMAKTIR.

Sıla KURBAN

Genel kategorisine gönderildi

GENEL KURULLARIN ERTELENMESİ

S.S. Mandalya Körfezi Akbük Köyü Çam Koru Sahil Sitesi Konut Yapı Kooperatifi

Ortak ve Üyelerinin Dikkatine;

Bilindiği üzere 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun Genel Kurul Şekli başlıklı 45.maddesine göre olağan toplantının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarihinde 81 İl Valiliğine göndermiş olduğu ‘Coronavirüs Tedbirleri Konulu Ek Genelge’ ile Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf vb. ) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenmiştir. Sitelerin ve kooperatiflerin genel kurul toplantıları yayınlanan genelge kapsamında ertelenmesi gereken faaliyetler arasında yer almaktadır.

Kooperatif yönetim kurulları tarafından, toplum sağlığının korunması ve virüsün yayılmasına engel olunması amacı ile genellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda gerçekleştirilen olağan yıllık genel kurul toplantılarını, gündem daha önceden üyelere posta ile gönderilmiş olsa dahi mesaj ve sair yollar ile kooperatif ortaklarına ulaşılarak daha sonraki bir tarihe ertelenmesi gerekmektedir.

Genel kurul toplantılarının ertelenmesi yönetimsel faaliyetlerin yürütülmesine engel teşkil etmemektedir. Ortaklara ve bağımsız bölüm maliklerine ek borçlandırıcı işlemler dışında fatura, ücret, sigorta ve vergi gibi düzenli ödemelerini gerçekleştirmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

İçişleri Bakanlığı söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlıklar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde, ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığı meydan verilmemesini talep etmiştir.

Küresel salgının kontrol altına alındığı yönünde resmi açıklama yapılıncaya kadar site ve kooperatif yöneticilerinin genelge kapsamında hareket etmeleri toplum sağlığı acısından önemli olup aynı zamanda da yasal bir zorunluluktur.

Bu zorunluluklar kapsamındakooperatif faaliyetlerinin devam eden masraflarının karşılanması ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması için aidat tutarı önceki dönem ile aynı kalacak şekilde(150TL) kararlaştırılmıştır. Aidatlarını düzenli ve zamanında ödeyen üyelerimize teşekkür eder, birikmiş aidat borcu bulunan üyelerimizin de bakiye borçlarını en kısa zamanda kapatmalarını temenni ederiz.

 Yukarıda belirtilen nedenlerle genel kurulun uygun görülecek ileri bir tarihte yapılacağını ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yönetimsel faaliyetlerin devam ettirileceğini siz değerli üyelerimize bildirir , sağlıklı günler dileriz.

Genel kategorisine gönderildi